Ổ cứng

Ổ cứng laptop WD OEM - Dung lượng 1TB

Liên hệ

Ổ cứng laptop WD OEM - Dung lượng 1TB chinh hãng.

Ổ cứng SSD 2.5 inch - Kingston SA400

Liên hệ

Ổ cứng SSD 2.5 inch - Kingston SA400 chinh hãng.

Ổ cứng SSD 2.5 Inch - Oscoo - 256GB

Liên hệ

Ổ cứng SSD 2.5 Inch - Oscoo - 256GB chinh hãng.

Ổ cứng SSD 2.5 Inch - Oscoo - 512GB

Liên hệ

Ổ cứng SSD 2.5 Inch - Oscoo - 512GB chinh hãng.

Ổ cứng SSD 2.5 inch - WD Green

Liên hệ

Ổ cứng SSD 2.5 inch - WD Green chinh hãng.

Ổ cứng SSD M.2 2242 - OSCOO

Liên hệ

Ổ cứng SSD M.2 2242 - OSCOO chính hãng.

Ổ-cứng-HDD-Laptop-Seagate-Barracuda-1TB-5400rpm

Liên hệ

Ổ-cứng-HDD-Laptop-Seagate-Barracuda-1TB-5400rpm chinh hãng.

Ổ-cứng-SSD-NVMe-Samsung-970-EVO-Plus

Liên hệ

Ổ-cứng-SSD-NVMe-Samsung-970-EVO-Plus chinh hãng.

SSD 2.5 inch - Samsung 860 EVO

Liên hệ

SSD 2.5 inch - Samsung 860 EVO chinh hãng.


SSD M.2 2280- NVMe - Samsung PM981

Liên hệ

SSD M.2 2280- NVMe - Samsung PM981 - Hàng chính hãng.

SSD M.2 2280- NVMe - Samsung PM981a

Liên hệ

SSD M.2 2280- NVMe - Samsung PM981a chinh hãng.