Dell Latitude

Giảm

Dell Latitude 3340

Liên hệ

CPU Core i3-4005U, Ram 4Gb, SSD 120Gb, 13.3 inch HD, VGA onboard

BẢO HÀNH TOÀN BỘ MÁY 12 THÁNG (PIN BH 12 THÁNG)

Dell Latitude 3450

Liên hệ

CPU Core i5-5200U,Ram 4Gb, SSD 120Gb, 14 inch FHD, Intel HD Graphics 550

BẢO HÀNH TOÀN BỘ MÁY 24 THÁNG (PIN BH 12 THÁNG)

Thêm vào giỏ
Giảm

Dell Latitude E5250

Liên hệ

CPU Core i5-5300U, Ram 4Gb, SSD 120Gb, 12.5 inch HD, Intel HD Graphics 4400

BẢO HÀNH TOÀN BỘ MÁY 24 THÁNG (PIN BH 12 THÁNG)

Thêm vào giỏ

Dell Latitude E5290

13,900,000₫

CPU Core i5-8250U, Ram 8Gb, SSD 256Gb, 12.5 inch HD, Intel UHD Graphics 620

BẢO HÀNH TOÀN BỘ MÁY 24 THÁNG (PIN BH 12 THÁNG)

Dell Latitude E5300

15,300,000₫

CPU Core i5-8365U Ram 8Gb, SSD 256Gb, 13.3 inch  HD LIKE NEW

BẢO HÀNH TOÀN BỘ MÁY 24 THÁNG (PIN BH 12 THÁNG)

Thêm vào giỏ

Dell Latitude E5310

19,500,000₫

CPU Core i5 - 10310U Ram 16Gb, SSD 256Gb, 13.3 inch FULL HD NEW

BẢO HÀNH TOÀN BỘ MÁY 24 THÁNG (PIN BH 12 THÁNG)

Thêm vào giỏ

Dell Latitude E5400

15,000,000₫

CPU Core i5-8365U Ram 8Gb, SSD 256Gb, 14 inch FULL HD Like New, Intel HD Graphics 620

BẢO HÀNH TOÀN BỘ MÁY 24 THÁNG (PIN BH 12 THÁNG)

Thêm vào giỏ

Dell Latitude E5410

18,900,000₫

CPU Core i5 - 10310U Ram 8Gb, SSD 256Gb, 14 inch FULL HD New, Intel HD Graphics

BẢO HÀNH TOÀN BỘ MÁY 24 THÁNG (PIN BH 12 THÁNG)

Thêm vào giỏ
Giảm

Dell Latitude E5440

6,500,000₫

8,100,000₫

CPU i5-4200U, Ram 4Gb, SSD 120 GB, 14 inch HD, Intel HD Graphics 4400

BẢO HÀNH TOÀN BỘ MÁY 24 THÁNG (PIN BH 12 THÁNG)

Thêm vào giỏ
Giảm

Dell Latitude E5450

7,300,000₫

7,800,000₫

CPU i5-5200U, Ram 4Gb, SSD 120GB, 14 inch HD, Intel HD Graphics 5500

BẢO HÀNH TOÀN BỘ MÁY 24 THÁNG (PIN BH 12 THÁNG)

Thêm vào giỏ
Giảm

Dell Latitude E5470

8,900,000₫

10,100,000₫

CPU i5-6300U, Ram 8Gb, SSD 256Gb, 14 inch HD, Intel HD Graphics 520

BẢO HÀNH TOÀN BỘ MÁY 24 THÁNG (PIN BH 12 THÁNG)

Thêm vào giỏ

Dell Latitude E5480

9,300,000₫

CPU Core i5 - 6200U, Ram 8Gb, SSD 256Gb, 14 inch HD, Intel UHD Graphics 620

BẢO HÀNH TOÀN BỘ MÁY 24 THÁNG (PIN BH 12 THÁNG)

Thêm vào giỏ

Dell Latitude E5490

13,300,000₫

CPU Core i5-8250U, Ram 8Gb, SSD 256Gb, 14 inch FHD, Intel UHD Graphics 620

BẢO HÀNH TOÀN BỘ MÁY 24 THÁNG (PIN BH 12 THÁNG)

Thêm vào giỏ
Giảm

Dell Latitude E5540

7,000,000₫

8,600,000₫

CPU Core i5-4200U, Ram 4Gb, SSD 120 GB, 15.6 inch HD, Intel HD Graphics 4400

BẢO HÀNH TOÀN BỘ MÁY 24 THÁNG (PIN BH 12 THÁNG)

Thêm vào giỏ

Dell Latitude E5550

8,800,000₫

CPU i5-5200U, Ram 8Gb, SSD 256 GB, 15.6 inch HD, Intel HD Graphics 5500

BẢO HÀNH TOÀN BỘ MÁY 24 THÁNG (PIN BH 12 THÁNG)

Thêm vào giỏ

Dell Latitude E5570

9,800,000₫

CPU Core i5-6300U, Ram 8Gb, SSD 256Gb, 15.6 inch HD, Intel HD Graphics 520

BẢO HÀNH TOÀN BỘ MÁY 24 THÁNG (PIN BH 12 THÁNG)

Thêm vào giỏ

Dell Latitude E5580

12,300,000₫

CPU Core i5-7300U Ram 8Gb, SSD 256Gb, 15.6 inch FULL HD, Intel HD Graphics 620

BẢO HÀNH TOÀN BỘ MÁY 24 THÁNG (PIN BH 12 THÁNG)

Thêm vào giỏ

Dell Latitude E5590

14,300,000₫

CPU Core i5-8250U Ram 8Gb, SSD 256Gb, 15.6 inch FULL HD, Intel HD Graphics 620

BẢO HÀNH TOÀN BỘ MÁY 24 THÁNG (PIN BH 12 THÁNG)

Thêm vào giỏ

Dell Latitude E6440

6,800,000₫

CPU i5-4200M, Ram 4Gb, SSD 120Gb, 14 inch HD, Intel HD Graphics 4600

BẢO HÀNH TOÀN BỘ MÁY 24 THÁNG (PIN BH 12 THÁNG)

Thêm vào giỏ

Dell Latitude E6540

7,300,000₫

CPU i5-4200M, Ram 4Gb, SSD 120Gb, 15.6 inch HD, Intel HD Graphics 4600

BẢO HÀNH TOÀN BỘ MÁY 24 THÁNG (PIN BH 12 THÁNG)

Thêm vào giỏ
Giảm

Dell Latitude E7250

7,000,000₫

8,900,000₫

CPU i5-5200U, Ram 4Gb, SSD 120Gb, 12.5 inch HD, Intel HD Graphics 5500

BẢO HÀNH TOÀN BỘ MÁY 24 THÁNG (PIN BH 12 THÁNG)

Thêm vào giỏ

Dell Latitude E7270

8,400,000₫

CPU i5-6200U, Ram 8Gb, SSD 256Gb, 12.5 inch HD, Intel HD Graphics 520

BẢO HÀNH TOÀN BỘ MÁY 24 THÁNG (PIN BH 12 THÁNG)

Thêm vào giỏ

Dell Latitude E7290

13,900,000₫

CPU Core i5-8250U, Ram 8Gb, SSD 256Gb, 12.5 inch HD, Intel HD Graphics 620

BẢO HÀNH TOÀN BỘ MÁY 24 THÁNG (PIN BH 12 THÁNG)

Thêm vào giỏ
Giảm

Dell Latitude E7440

7,400,000₫

8,800,000₫

CPU i5-4200U, Ram 4Gb, SSD 120G, 14 inch HD, Intel HD Graphics 4400

BẢO HÀNH TOÀN BỘ MÁY 24 THÁNG (PIN BH 12 THÁNG)

Thêm vào giỏ
1 2