Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật thông tin

  1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

+ Tất Thành Laptop thu thập thông tin của người dùng bằng cách: Lấy tên, SĐT, email, địa chỉ từ việc đặt hàng online tại website http://tatthanhlaptop.vn/

+ Mục đích sử dụng thông tin:

- Xác nhận đơn đặt hàng và giao hàng cho khách hàng

- Nâng cao chất lượng dịch vụ bằng việc gửi thông báo bảo dưỡng vệ sinh máy, liên lạc giải quyết vấn đề khi khách hàng có trải nghiệm chưa tốt

  1. Phạm vi sử dụng thông tin thu thập

+ Tất Thành Laptop thu thập thông tin của người dùng bằng cách: Lấy tên, SĐT email, địa chỉ từ việc đặt hàng online tại website http://tatthanhlaptop.vn/

+ Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty. Công ty có thể công bố các thông tin cá nhân thu thập từ khách hàng cho bên khác như đối tác SMS để có thể chăm sóc khách hàng tốt nhất

+ Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với khách hàng dưới các hình thức như: xác nhận đặt hàng, giải đáp nhu cầu, thắc mắc,…

  1. Thời gian lưu trữ thông tin

Công ty sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi, trong quá trình khách hàng có thể yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp khi đặt hàng.

  1. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Tất Thành Laptop

Địa chỉ: số 226 Lê Thanh Nghị, P.Đồng Tâm, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội

SĐT: 0968 598 456

  1. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Khách hàng muốn chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình vui lòng liên hệ SĐT công ty: 0968 598 456

  1. Bảo mật thông tin

Tất Thành Laptop cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin của khách hàng với bất cứ ai không liên quan. Thông tin của quý khách gửi cho Tất Thành Laptop chỉ sử dụng cho mục đích đặt lịch, liên hệ hoặc gửi tin nhắn để chăm sóc khách hàng.