https://file.hstatic.net/1000167396/collection/balo.a_5d525edde88f41debd77213ecba961a4.gif


Balo - Túi xách

Túi xách Tất Thành

Liên hệ

Túi xách được Tất Thành thiết kế và đặt may theo tiêu chuẩn riêng. Có dây đeo vai đi kèm.